Rozkład dnia

6.30-8.00 Oczekiwanie na dzieci, gry i zabawy ruchowe

8.00-8.45 Poranna gimnastyka przy muzyce na żywo, podział na grupy wiekowe

8.00-8.45 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne

9.00-9.30  Śniadanie

9.30-11.00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ; pobyt na świeżym powietrzu

11.00-11.15 Przygotowanie do obiadu

11.15-11.45 Obiad – I danie

12.00-14.00 Odpoczynek dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka (sen, zajęcia relaksacyjne)

14.00-14.30 Obiad – II danie

14.30-16.00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze; pobyt na świeżym powietrzu

16.00-16.15 Podwieczorek

16.15-17.00 Gry i zabawy, oczekiwanie na Rodziców