Oferta programowa

Zdolność do muzyki jest bardzo często w dziecku głęboko ukryta i z takiego czy innego powodu nie znajduje ono sposobu, w jaki mogłaby się objawić. To tak jak ze źródłami płynącymi pod ziemią, które wypływają na powierzchnię dopiero wtedy, gdy jakieś wytrwałe narzędzie utoruje im drogę” – Dalcroze

Zgodnie z tą myślą wychowanie przez sztukę będzie się odbywało zgodnie z założeniami własnego programu autorskiego „Mały Chopin”, który łączy muzykę z plastyką, teatrem, literaturą, ruchem, tańcem.
Szczegóły programu dla zainteresowanych Rodziców.

Jak powszechnie wiadomo, im wcześniej rozpoczęta nauka języka obcego, tym większa możliwość nabycia kompetencji językowych zbliżonych do jego rodzimych użytkowników tj.

naturalna wymowa, akcent czy też zasady gramatyczne. Największe możliwości osiągnięcia tych kompetencji mają dzieci, gdyż do siódmego roku życia pozostają w tzw. krytycznym okresie, czyli są „nieokreślone językowo”. Oznacza to, że jeżeli będą się wychowywać w środowisku dwóch lub nawet kilku języków obcych nabędą kompetencje w tych językach na tym samym poziomie jak ich język ojczysty. Stąd też od kilku lat ma naszym rynku z powodzeniem funkcjonują przedszkola językowe, w których dzieci wychowują się jak w rodzinach dwujęzycznych, nabywając kompetencje językowe ich ojczystego języka, jak i języka obcego. Okres krytyczny nie trwa jednak od 3 roku życia, ale zaczyna się znacznie wcześniej tzn. od momentu urodzenia dziecka. Dlatego też, w odpowiedzi na potrzebę rodziców stworzyliśmy żłobek językowy, w którym język obcy będzie towarzyszył waszym maluchom już od bardzo wczesnych lat życia, dzięki czemu niepotrzebnie nie stracą trzech cennych lat „okresu krytycznego” i będą mogły rozpocząć naukę języka obcego znacznie wcześniej niż ich rówieśnicy.

Nauka języka obcego w żłobku opiera się głownie na osłuchaniu dziecka z językiem obcym, który będzie towarzyszył waszemu maluchowi przez cały dzień przebywania w placówce. Z powodzenie można przyrównać to, do środowiska, w którym wychowują się dzieci w rodzinach dwujęzycznych. Nauka dzieci o następujące trzy filary:

– używanie języka obcego, naprzemiennie z językiem ojczystym przez personel żłobka, w codziennych sytuacjach tj. posiłki, ubieranie, zabawa czy wyjście do ogrodu.

– zajęcia z lektorem, na których zapozna on dzieci z nowym słownictwem, wprowadzi piosenkę lub wierszyk, a także przeczyta bajeczkę.

– zajęcia muzyczne, na których dziecko poprzez osłuchanie z piosenkami w języku obcym przyswoi naturalną melodię języka i podstawowe zasady gramatyczne.

Celem nauki w żłobku jest stworzenie solidnych podstaw do dalszej nauki języka obcego. Maluch nie zacznie  od razu płynnie mówić w języku obcym, ale na pewno sukcesem będzie to jeśli zacznie reagować na proste polecenia w języku obcym, przyniesie poproszony przedmiot i będzie znało jego nazwę lub samodzielnie policzy do pięciu. Gwarantujemy codzienną prace z dzieckiem i ciągłe rozwijanie jego kompetencji językowych, co sprawi, iż będzie łatwiej przyswajać język obcy w przyszłości, a także stanie się bardziej otwarte na otaczający je świat.